Spirit

Project: DigitKroM - razvoj DIGITalne rešitve
za povečanje deleža KROžnega Materiala

TRAJANJE PROJEKTA

11/2022 DO 10/2024

CELOTNI PRORAČUN

664.073,46 EUR

SOFINANCIRANI DEL

299.625,73 EUR

Projekt DigitKroM je namenjen podjetjem iz predelovalne industrije, ki bi radi povečali delež krožnega materiala. V prvi vrsti naslavlja metalurško industrijo in industrijo predelave materialov, kjer je veliko procesnih in tehnoloških omejitev za uporabo sekundarnih surovin. Z razvojem digitalne rešitve se bodo te omejitve detajlno popisale, standardizirale in integrirale v uporabniški vmesnik, ki bo omogočal povečanje uporabe sekundarnega, krožnega materiala.

Projekt združuje mehanizme zelenega prehoda, saj zmanjšuje emisije toplogrednih plinov, pri pridobivanju primarnih surovin, krožnega gospodarstva in digitalizacije.

Finančna sredstva za izvedbo naložbe zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, NextGenerationEU.

Vodja projekta: Luka Krajnc, direktor Pro Labor

Naložba je del ukrepov, ki se financirajo iz Načrta za Okrevanje in Odpornost (NOO).
www.noo.gov.si

Podporniki

Contact

Are you looking to lower the costs and optimize processes and products? Look no further: e-mail or call us.

Location

Podvin 20, 3310 Žalec,
Slovenia, Europe

Office
Mestni trg 7a, 3310 Žalec,
Slovenia, Europe